דף הבית

summer camp

מחנה קיץ תומבה 17/19

מחנה קיץ במתמטיקה לבוגרי כיתות ט'-י"ב

המחנה משלב לימודים בתורת המספרים והצפנה עם פעילות חברתית מגוונת

Computer Science Building

מתיכון לטכניון

לימודים לתואר בטכניון לתלמידי תיכון

לימודים בטכניון עם אפשרות להתקבל לפקולטות מסוימות ללא בגרות או פסיכומטרי.

notebook

תחרות גרוסמן

אולימפיאדה במתמטיקה לבני נוער

בתחרות השנתית מופיעות בעיות מאתגרות ולא שגרתיות במתמטיקה אלמנטרית.

Riddle game

קורס חידות

לכל מי שאוהב מתמטיקה

הקורס עוסק בפתרון חידות במתמטיקה וניתן כל סמסטר, אחת לשבוע במשך שעתיים.

netgar

נטגר

כתב עת מתמטי לנוער

עיתון אלקטרוני לנוער ולכל שוחרי המתמטיקה.