קורס חידות

קובייה הונגרית - קורס חידות מתמטיות בטכניון

 

הקורס חידות ומתמטיקה (104255) פתוח לסטודנטים בעלי יכולת גבוהה במתמטיקה שאוהבים חידות. אחת המטרות העיקריות של הקורס היא לבחור ולהכין נבחרת של סטודנטים בטכניון שתשתתף בתחרות הסטודנטים הבינלאומית במתמטיקה הנערכת מדי שנה בבולגריה.

פרטים נוספים על התחרות ושאלות משנים קודמות ניתן למצוא בקישור: https://www.imc-math.org.uk/

החברים בנבחרת הטכניון ייהנו ממימון מלא של כל הוצאות הטיסה והשהיה בזמן התחרות.

הקורס פתוח לסטודנטים מסמסטר שלישי ומעלה. מספר הנרשמים מוגבל ל-12 וההרשמה לקורס מותנית באישור המרצה בהתאם להישגי הסטודנטים וגיליונות הציונים שלהם.

ניתן לקבל קרדיט על הקורסים הללו גם אם נלמדו בעבר והמעוניינים לנסות ולהירשם אליהם מוזמנים לשלוח בקשה במייל למאיה שפיגלמן mathpr@technion.ac.il ולציין בבקשה מספר תעודת זהות. הבקשות תיבחנה והודעות תשלחנה למי שקיבלו אישור הרשמה.

הקורסים יקנו לסטודנטים דרכי חשיבה ואסטרטגיות לפתרון בעיות וחידות במגוון נושאים מתמטיים: קומבינטוריקה, תורת המספרים, גיאומטריה, אלגברה, מספרים מרוכבים, פונקציות ממשיות, אי-שוויונים, משחקים מתמטיים, ועוד נושאים מגוונים כמו שברים משולבים, פתרונות פיסיקאליים, בעיות בשריג השלמים, פולינומי צ’ביצ’ב, משוואות פונקציונליות ועוד נושאים מעניינים רבים.

חידות לדוגמה

מצגת לדוגמא מהרצאת הפתיחה בקורס

קישור להרצאה בקורס