קורס חידות

קובייה הונגרית - קורס חידות מתמטיות בטכניון

 

קורסי חידות ומתמטיקה 1 (104186) וחידות ומתמטיקה 2 (104187) פתוחים לסטודנטים בעלי יכולת גבוהה במתמטיקה שאוהבים חידות. אחת המטרות העיקריות של הקורסים הללו היא לבחור ולהכין נבחרת של סטודנטים בטכניון שתשתתף בתחרות הסטודנטים הבינלאומית במתמטיקה הנערכת מדי שנה בבולגריה.

פרטים נוספים על התחרות ושאלות משנים קודמות ניתן למצוא בקישור: https://www.imc-math.org.uk/

החברים בנבחרת הטכניון ייהנו ממימון מלא של כל הוצאות הטיסה והשהיה בזמן התחרות.

הקורסים חידות ומתמטיקה 1+2 פתוחים לסטודנטים מסמסטר שלישי ומעלה. מספר הנרשמים מוגבל ל-12 וההרשמה לקורס מותנית באישור המרצה בהתאם להישגי הסטודנטים וגיליונות הציונים שלהם.

ניתן לקבל קרדיט על הקורסים הללו גם אם נלמדו בעבר והמעוניינים לנסות ולהירשם אליהם מוזמנים לשלוח בקשה במייל למאיה שפיגלמן mathpr@technion.ac.il ולציין בבקשה מספר תעודת הזהות. הבקשות תיבחנה והודעות תשלחנה למי שקיבלו אישור הרשמה.

הקורסים יקנו לסטודנטים דרכי חשיבה ואסטרטגיות לפתרון בעיות וחידות במגוון נושאים מתמטיים: קומבינטוריקה, תורת המספרים, גיאומטריה, אלגברה, מספרים מרוכבים, פונקציות ממשיות, אי-שוויונים, משחקים מתמטיים, ועוד נושאים מגוונים כמו שברים משולבים, פתרונות פיסיקאליים, בעיות בשריג השלמים, פולינומי צ’ביצ’ב, משוואות פונקציונליות ועוד נושאים מעניינים רבים.

בשנת הלימודים הקרובה, שנת תשפ"ג, הקורס לא יתקיים עקב יציאת המרצה לשבתון. 

חידות לדוגמה

מצגת לדוגמא מהרצאת הפתיחה בקורס

קישור להרצאה בקורס