דף הבית

summer camp

מחנה קיץ תומבה 17/19

מחנה קיץ בתורת המספרים לבוגרי כיתות ט’-י”ב

המחנה משלב לימודים בתורת המספרים והצפנה עם פעילות חברתית מגוונת

summer camp

מחנה קיץ קומבה 19/13

מחנה קיץ בתורת הגרפים לבוגרי כיתות י’-י”ב

המחנה משלב לימודים בתורת הגרפים עם פעילות חברתית מגוונת

התמונה אוירה עי נועה ליברמן-פלשקס

מחנה קיץ קוואנתומבה 1900

מחנה קיץ בתורת הקוונטים לבוגרי כיתות ט’-י”ב

המחנה משלב לימודים בחישוב קוונטי עם פעילות חברתית מגוונת

Computer Science Building

מתיכון לטכניון

לימודים לתואר בטכניון לתלמידי תיכון

לימודים בטכניון עם אפשרות להתקבל לפקולטות מסוימות ללא בגרות או פסיכומטרי.

notebook

תחרות גרוסמן

אולימפיאדה במתמטיקה לבני נוער

בתחרות השנתית מופיעות בעיות מאתגרות ולא שגרתיות במתמטיקה אלמנטרית.

קורס חידות מתמטיות בטכניון

קורס חידות מתמטיות

לתלמידי תיכון, סטודנטים וכל מי שאוהב מתמטיקה

הקורס עוסק בפתרון חידות מתמטיות יפות במגוון נושאים.

netgar

נטגר

כתב עת מתמטי לנוער

עיתון אלקטרוני לנוער ולכל שוחרי המתמטיקה.