ארכיון גיליונות מתמטיקה

ארכיון זה של כתב העת “גליונות למתמטיקה” הוא פרי שיתוף פעולה בין הפקולטה למתמטיקה בטכניון לבין המחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן. אנחנו רוצים להודות למנהלת הספריה בפקולטה למתמטיקה, הגב’ ג’ני רודיק, על העזרה והתמיכה בכל שלבי הפרוייקט ולגב’ קטיה חי על הסריקות האיכותיות.